- Electro-Gen Mini?
 
 

Electro-Gen Mini , , ( 4-7 ), . - ( 1,8-2), - ODORx Thermo-55 .